Energieneutraal Hooghalen

Welke energiebesparende maatregelen kunnen worden genomen in het Drentse dorp Hooghalen?

En wat is er voor de resterende vraag van energie mogelijk als het om het opwekken van duurzame energie gaat?

De Energie Coöperatie Hooghalen wil samen met de dorpsbewoners meerdere scenario’s uitwerken door het bekijken van de mogelijkheden en onmogelijkheden om in Hooghalen en omgeving volledige energieneutraliteit te bereiken.