Energie Coöperatie Hooghalen schenkt Integraal Kindcentrum zonnepaneleninstallatie

Hooghalen – IKC de Bosvlinder in Hooghalen is voorzien van zonnepanelen. Op 28 februari 2019 is er namens de leden van de Energie Coöperatie Hooghalen de geschonken zonnepanelen installatie officieel geopend. De ochtend trok een aantal bezoekers bestaande uit omwonenden, geïnteresseerden en de kinderen van groepen 1 t/m 8 die hierbij de gelegenheid kregen om via een TV scherm voorzien van een foto show te zien hoe deze zonnepanelen installatie tot stand is gekomen. De dag ervoor hebben groepen 3 t/m 8 lessen mogen ontvangen van de Energie Coöperatie Hooghalen over de wereld van energie waarbij er vele vragen werden gesteld. Tijdens deze opening heeft wethouder Erjen Derks van de gemeente Midden-Drenthe een kleine toespraak gehouden bedoeld om de kinderen, omwonenden en belangstellenden te informeren over duurzaamheid.

Dat is een eerste kleine stap, wat ook de Stichting Schooldakrevolutie als doel heeft, om alle scholen in Nederland te voorzien van zonnepanelen. De Stichting Schooldakrevolutie ziet dit als een begin van de opstap voor verdere verduurzaming van het schoolgebouw – èn bewustwording bij de generatie van de toekomst. 

Energie Coöperatie Hooghalen (ECH) is opgericht om de duurzaamheid en leefbaarheid van Hooghalen te verbeteren.  Particulieren en bedrijven die hun energie afnemen bij Energie VanOns, zorgen ervoor dat geld naar Hooghalen terugkomt. De ECH schenkt elk jaar een bedrag aan een stichting of vereniging in Hooghalen e.o. voor verduurzaming. Hoe meer inwoners van Hooghalen e.o. klant worden van Energie VanOns, hoe meer geïnvesteerd wordt in verduurzaming van de gemeenschap.

De leden van de Energie Coöperatie Hooghalen hebben in 2018 besloten om een bedrag ter beschikking te stellen voor het schenken van een kleine zonnepaneleninstallatie aan  het kindcentrum met als wens dat de opgewekte energie kan worden bijgehouden via een internet monitoring programma. Zie: https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/kiosk?guid=cddbd973-833b-441f-b044-448a251492ed

Via een lespakket duurzaamheid kunnen de kinderen in de klas leren hoe ze duurzaam met energie om moeten gaan, maar ook wat er gebeurt als ze dit niet doen.

De ECH heeft het zonnepanelen bedrijf IJsselenergie benaderd en bereid gevonden om tegen een verlaagd tarief een complete zonnestroom installatie te leveren. Dit pakket bevat 4 zonnepanelen, een uitgebreide omvormer met compact technologie en één power optimizer die speciaal is ontwikkeld voor PV-systemen van 4 tot 8 panelen. De verwachting is dat er ongeveer 900kWh per jaar aan elektrische energie kan worden bespaard. Dit is een kleine bijdrage om aan minimale duurzaamheidseisen te kunnen voldoen.