Trias Energetica

In de energietransitie staan duurzaam en energieneutraal bouwen volop in de belangstelling. Veel duurzame en energiebesparende maatregelen zijn er al beschikbaar echter welke mix leidt tot een energiezuinig resultaat mét voldoende wooncomfort en minimale woonlasten.

Begin met een inventarisatie
Door te beginnen met een inventarisatie in je woning kun je zelf aangeven wat je tot nu toe hebt gedaan aan energiebesparing, wat je zou willen in de nabije toekomst en wat je huidige energieverbruik is. Door dit te doen krijg je een heel goed inzicht. Kom je er zelf niet uit, ga dan niet afwachten, maar vraag gewoon advies aan een deskundige. Persoonlijk contact is altijd het beste dat je kunt hebben.

Door Trias Energetica toe te passen kan men een duurzame weg leiden.

Trias Energetica bestaat in principe uit drie stappen:

  • Beperk de energievraag door energiebesparende maatregelen te nemen
  • Maak optimaal gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen b.v. door het plaatsen van zonnepanelen of windmolens
  • Ga zo efficiënt mogelijk om met energie uit fossiele bronnen
  • Stap 1

Beperk de energievraag door energiebesparende maatregelen te nemen

Een van de stappen om de energievraag te beperken, is het toepassen van energiebesparend gedrag en door bouwkundige maatregelen. Door bijvoorbeeld de thermostaat een graadje lager te zetten, thermostaatknop of radiatorkraan plaatsen waardoor de maximale temperatuur per ruimte ingesteld kan worden, radiatorfolie aan de achterkant van de radiator aanbrengen, een borstel in de brievenbus houdt de kou buiten en warmte binnen, extra kleding te dragen of een gebouw of woning te isoleren kan het energieverbruik worden verminderd.  Isoleren van de begane grondvloer, de spouwmuur en het schuine dak van een verwarmde zolder is interessant, omdat ze een hoog rendement hebben; zeker wanneer ze worden gecombineerd met HR+++ glas. Het beperken van de energievraag is de meest duurzame stap van de Trias Energetica: Energie die niet nodig is, hoeft namelijk ook niet te worden opgewekt.

  • Stap 2

Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen
Vervolgens gaat het erom zoveel mogelijk energie te halen uit hernieuwbare bronnen. Als voorbeeld van het gebruik hernieuwbare energiebronnen zijn onder meer zonnepanelen en/of zonnecollectoren, warmtepompen en windenergie. Behalve dat deze maatregelen duurzaam zijn, kan het ook financieel aantrekkelijk zijn om hiervoor te kiezen.

  • Stap 3

Wees efficiënt en voorkom verspilling
In de praktijk blijken de maatregelen genoemd in stap 1 en 2 nog lang niet voldoende om aan de totale energievraag te voldoen. In dat geval is de gebruiker van energie nog steeds aangewezen om fossiele energiebronnen te gebruiken (gas, aardolie, kolen). Trias Energetica adviseert om deze eindige bronnen zo efficiënt mogelijk in te zetten en verspilling te voorkomen door het inzetten van energiebesparende installaties. Denk bijvoorbeeld aan warmtepompen (hybride) HR-ketels, stekkerdozen met standby-killers, LED-verlichting of het plaatsen van aanwezigheidsmelders die de verlichting aansturen. Een maatregel waar niet zo snel aan wordt gedacht, maar die aardig wat energie kan besparen, is het isoleren van warmwaterleidingen voor CV of tapwater installaties. Zeker wanneer deze leidingen door een onverwarmde of niet-geïsoleerde ruimte lopen, valt hier snel winst te behalen.