• Nieuwsoverzicht

Trias Energetica

In de energietransitie staan duurzaam en energieneutraal bouwen volop in de belangstelling. Veel duurzame en energiebesparende maatregelen zijn er al beschikbaar echter welke mix leidt tot een energiezuinig resultaat mét voldoende wooncomfort en minimale woonlasten.

Begin met een inventarisatie
Door te beginnen met een inventarisatie in je woning kun je zelf aangeven wat je tot nu toe hebt gedaan aan energiebesparing, wat je zou willen in de nabije toekomst en wat je huidige energieverbruik is. Door dit te doen krijg je een heel goed inzicht. Kom je er zelf niet uit, ga dan niet afwachten, maar vraag gewoon advies aan een deskundige. Persoonlijk contact is altijd het beste dat je kunt hebben.

Door Trias Energetica toe te passen kan men een duurzame weg leiden.

Trias Energetica bestaat in principe uit drie stappen:

  • Beperk de energievraag door energiebesparende maatregelen te nemen
  • Maak optimaal gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen b.v. door het plaatsen van zonnepanelen of windmolens
  • Ga zo efficiënt mogelijk om met energie uit fossiele bronnen
  • Stap 1

Beperk de energievraag door energiebesparende maatregelen te nemen

Een van de stappen om de energievraag te beperken, is het toepassen van energiebesparend gedrag en door bouwkundige maatregelen. Door bijvoorbeeld de thermostaat een graadje lager te zetten, thermostaatknop of radiatorkraan plaatsen waardoor de maximale temperatuur per ruimte ingesteld kan worden, radiatorfolie aan de achterkant van de radiator aanbrengen, een borstel in de brievenbus houdt de kou buiten en warmte binnen, extra kleding te dragen of een gebouw of woning te isoleren kan het energieverbruik worden verminderd.  Isoleren van de begane grondvloer, de spouwmuur en het schuine dak van een verwarmde zolder is interessant, omdat ze een hoog rendement hebben; zeker wanneer ze worden gecombineerd met HR+++ glas. Het beperken van de energievraag is de meest duurzame stap van de Trias Energetica: Energie die niet nodig is, hoeft namelijk ook niet te worden opgewekt.

  • Stap 2

Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen
Vervolgens gaat het erom zoveel mogelijk energie te halen uit hernieuwbare bronnen. Als voorbeeld van het gebruik hernieuwbare energiebronnen zijn onder meer zonnepanelen en/of zonnecollectoren, warmtepompen en windenergie. Behalve dat deze maatregelen duurzaam zijn, kan het ook financieel aantrekkelijk zijn om hiervoor te kiezen.

  • Stap 3

Wees efficiënt en voorkom verspilling
In de praktijk blijken de maatregelen genoemd in stap 1 en 2 nog lang niet voldoende om aan de totale energievraag te voldoen. In dat geval is de gebruiker van energie nog steeds aangewezen om fossiele energiebronnen te gebruiken (gas, aardolie, kolen). Trias Energetica adviseert om deze eindige bronnen zo efficiënt mogelijk in te zetten en verspilling te voorkomen door het inzetten van energiebesparende installaties. Denk bijvoorbeeld aan warmtepompen (hybride) HR-ketels, stekkerdozen met standby-killers, LED-verlichting of het plaatsen van aanwezigheidsmelders die de verlichting aansturen. Een maatregel waar niet zo snel aan wordt gedacht, maar die aardig wat energie kan besparen, is het isoleren van warmwaterleidingen voor CV of tapwater installaties. Zeker wanneer deze leidingen door een onverwarmde of niet-geïsoleerde ruimte lopen, valt hier snel winst te behalen.

Energie Coöperatie Hooghalen schenkt Integraal Kindcentrum zonnepaneleninstallatie

Hooghalen – IKC de Bosvlinder in Hooghalen is voorzien van zonnepanelen. Op 28 februari 2019 is er namens de leden van de Energie Coöperatie Hooghalen de geschonken zonnepanelen installatie officieel geopend. De ochtend trok een aantal bezoekers bestaande uit omwonenden, geïnteresseerden en de kinderen van groepen 1 t/m 8 die hierbij de gelegenheid kregen om via een TV scherm voorzien van een foto show te zien hoe deze zonnepanelen installatie tot stand is gekomen. De dag ervoor hebben groepen 3 t/m 8 lessen mogen ontvangen van de Energie Coöperatie Hooghalen over de wereld van energie waarbij er vele vragen werden gesteld. Tijdens deze opening heeft wethouder Erjen Derks van de gemeente Midden-Drenthe een kleine toespraak gehouden bedoeld om de kinderen, omwonenden en belangstellenden te informeren over duurzaamheid.

Dat is een eerste kleine stap, wat ook de Stichting Schooldakrevolutie als doel heeft, om alle scholen in Nederland te voorzien van zonnepanelen. De Stichting Schooldakrevolutie ziet dit als een begin van de opstap voor verdere verduurzaming van het schoolgebouw – èn bewustwording bij de generatie van de toekomst. 

Energie Coöperatie Hooghalen (ECH) is opgericht om de duurzaamheid en leefbaarheid van Hooghalen te verbeteren.  Particulieren en bedrijven die hun energie afnemen bij Energie VanOns, zorgen ervoor dat geld naar Hooghalen terugkomt. De ECH schenkt elk jaar een bedrag aan een stichting of vereniging in Hooghalen e.o. voor verduurzaming. Hoe meer inwoners van Hooghalen e.o. klant worden van Energie VanOns, hoe meer geïnvesteerd wordt in verduurzaming van de gemeenschap.

De leden van de Energie Coöperatie Hooghalen hebben in 2018 besloten om een bedrag ter beschikking te stellen voor het schenken van een kleine zonnepaneleninstallatie aan  het kindcentrum met als wens dat de opgewekte energie kan worden bijgehouden via een internet monitoring programma. Zie: https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/kiosk?guid=cddbd973-833b-441f-b044-448a251492ed

Via een lespakket duurzaamheid kunnen de kinderen in de klas leren hoe ze duurzaam met energie om moeten gaan, maar ook wat er gebeurt als ze dit niet doen.

De ECH heeft het zonnepanelen bedrijf IJsselenergie benaderd en bereid gevonden om tegen een verlaagd tarief een complete zonnestroom installatie te leveren. Dit pakket bevat 4 zonnepanelen, een uitgebreide omvormer met compact technologie en één power optimizer die speciaal is ontwikkeld voor PV-systemen van 4 tot 8 panelen. De verwachting is dat er ongeveer 900kWh per jaar aan elektrische energie kan worden bespaard. Dit is een kleine bijdrage om aan minimale duurzaamheidseisen te kunnen voldoen.

Succesvolle inloopavond zonnepark Hijken

Op 17 januari 2018 is er door de initiatiefnemers Solarcentury en de Energie Coöperatie Hooghalen van zonnepark Hijken een inloopavond georganiseerd in dorpshuis De Dorpshoeve te Hijken. De avond trok zo’n 50 bezoekers bestaande uit omwonenden en geïnteresseerden die hier de gelegenheid kregen om vragen te stellen. De inloopavond was bedoeld om omwonenden en belangstellenden te informeren over de plannen van het zonnepark en om in gesprek te gaan met de omgeving.

Tijdens de inloopavond werd er uitleg gegeven over o.a. de locatie, het ontwerp en de participatiemogelijkheden. Solarcentury en de Energie Coöperatie Hooghalen willen van het zonnepark een lokaal initiatief maken. Daarom kunnen inwoners van de gemeente Midden-Drenthe meedoen in het zonnepark door een stukje zonnepark te kopen in de vorm van een of meerdere obligaties van € 25 per stuk tegen een aantrekkelijk rendement van ongeveer 3,5%.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de plannen voor het zonnepark en de obligatieregeling? Dan kunt u geheel vrijblijvend het formulier invullen. Zodra er nieuws is zullen we u hiervan op de hoogte houden.

inloopavond zonnepark Hijken inloopavond zonnepark Hijken inloopavond zonnepark Hijken inloopavond zonnepark Hijken

Energie Coöperatie Hooghalen en Solarcentury organiseren informatieavond zonnepark Hijken

De lokale Energie Coöperatie Hooghalen en zonnepark ontwikkelaar Solarcentury organiseren op 17 januari a.s. een inloopavond over zonnepark Hijken in de Dorpshoeve in Hijken. De inloopavond is bedoeld om omwonenden en belangstellenden te informeren over de plannen voor het zonnepark. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de energiecoöperatie en Solarcentury die vertegenwoordigd zullen zijn die avond.

Solarcentury en de Energie Coöperatie Hooghalen willen graag met de omgeving in gesprek over de plannen voor zonnepark Hijken. Daarom hebben zij een inloopavond georganiseerd op 17 januari a.s. bij de Dorpshoeve in Hijken. Omwonenden en andere geïnteresseerden zijn daar welkom vanaf 19:00 – 21:00 uur. Tijdens de avond zullen de Energie Coöperatie Hooghalen en Solarcentury aanwezig zijn om informatie te geven over o.a. de locatie van het zonnepark, de participatiemogelijkheden en de procedure.

Beide partijen willen van het zonnepark graag een lokaal initiatief maken. Daarom kunnen mensen uit de gemeente Midden-Drenthe meedoen in het zonnepark door een stukje zonnepark te kopen in de vorm van één of meerdere obligaties met een aantrekkelijk rendement. Tijdens de avond zal hier meer informatie over beschikbaar zijn en zijn bestuursleden van de coöperatie en medewerkers van Solarcentury aanwezig om vragen te beantwoorden.

Het zonnepark zal ongeveer 21 hectare groot worden en bestaan uit twee delen. Het noordelijke deel grenst aan het Oranjekanaal en de A28. Het zuidelijke deel grenst ook aan de A28, maar ligt ter hoogte van het hoogspanningstransformatorstation van TenneT. Het zonnepark zal landschappelijk worden ingepast. 1/3 van de ruimte van het gebied zal worden bedekt met panelen, de rest van de ruimte kan gebruikt worden voor flora en fauna.

Het totale zonnepark zal bestaan uit circa 47.000 zonnepanelen die een gezamenlijk vermogen hebben van 13MW en jaarlijks schone stroom leveren voor 3.250 huishoudens.

Voor meer informatie over het Solarcentury en het initiatief kunt u de website www.solarcentury.com/plangebied-zonnepark-hijken bezoeken.