• Nieuwsoverzicht

Energieneutraal Hooghalen

Welke energiebesparende maatregelen kunnen worden genomen in het Drentse dorp Hooghalen?

En wat is er voor de resterende vraag van energie mogelijk als het om het opwekken van duurzame energie gaat?

De Energie Coöperatie Hooghalen wil samen met de dorpsbewoners meerdere scenario’s uitwerken door het bekijken van de mogelijkheden en onmogelijkheden om in Hooghalen en omgeving volledige energieneutraliteit te bereiken.

Zonnepark Hijken

De lokale Energie Coöperatie Hooghalen en zonnepark ontwikkelaar Solarcentury hebben de handen ineen geslagen om de regio Midden-Drenthe te verduurzamen door middel van zonne-energie. De twee partijen hebben een plan om een zonnepark te ontwikkelen in het buitengebied van Hijken naast de A28. De omgeving kan meedoen in het zonnepark door een stukje zonnepark te kopen in de vorm van één of meerdere obligaties.

Zonnepark Hijken is een initiatief van zonnepark ontwikkelaar Solarcentury. Zij willen samen met de Energie Coöperatie Hooghalen een zonnepark realiseren in het buitengebied langs de A28 nabij het dorp Hijken. Het zonnepark zal ongeveer 21 hectare groot worden en bestaan uit twee delen. Het noordelijke deel grenst aan het Oranjekanaal en de A28. Het zuidelijke deel grenst ook aan de A28, maar ligt ter hoogte van het hoogspanningstransformatorstation van TenneT. Het zonnepark zal landschappelijk worden ingepast op een wijze die ruimte geeft aan de ontwikkeling van flora en fauna.

Het totale zonnepark zal bestaan uit 47.000 zonnepanelen die een gezamenlijk vermogen hebben van 13MW en jaarlijks schone stroom leveren voor 3.250 huishoudens.

Het zonnepark zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van de gemeente Midden-Drenthe en de provincie Drenthe op het terrein van het opwekken van duurzame energie.

Solarcentury wil samen met de Energie Coöperatie Hooghalen van het zonnepark een lokaal initiatief maken. Daarom wil Solarcentury omwonenden de mogelijkheid geven om obligaties te kopen met een aantrekkelijk rendement. Deze obligaties worden uitgegeven in samenwerking met de Energie Coöperatie Hooghalen. Solarcentury werkt deze obligatieregeling nu verder uit met de energiecoöperatie.

Voor meer informatie over het initiatief en de initiatiefnemers kunt u de website https://www.solarcentury.com/nl/#over bezoeken.

Voor meer informatie over de obligatieregeling klik hier.