Actueel

 

Energiecoöperaties, gemeente Midden-Drenthe en de dorpen tekenen voor lokaal eigendom

De gemeente Midden-Drenthe wil dat inwoners zoveel mogelijk zeggenschap hebben over de energie-opwekprojecten in de gemeente. En de opbrengsten moeten terugvloeien naar de regio.

Om dat te bereiken hebben de gemeente, de energiecoöperaties en het Dorpenoverleg Midden-Drenthe een convenant gesloten. In dat convenant hebben de partijen afgesproken om een aantal zaken samen na te streven.

Inhoud convenant
Zo zullen opbrengsten zoveel mogelijk terugvloeien naar initiatieven in Midden-Drenthe met een maatschappelijk doel. Inwoners en ondernemers krijgen de kans om financieel deel te nemen in opwekprojecten. Daarbij moeten grote projecten minimaal 50 procent in lokale handen zijn. Kleinere projecten – tot 2,5 hectare met zonnepanelen– zijn volledig in lokaal eigendom. Verder gaan de partijen zoveel mogelijk zon op dak realiseren.  Klik op onderstaande link voor meer informatie: Convenant Lokaal eigendom Midden-Drenthe

Met elkaar en lokaal

Wethouder Erjen Derks: ‘In de duurzaamheidsvisie hebben onze inwoners aangegeven dat zij graag willen zien dat opbrengsten van opwekprojecten in de regio blijven. En dat ‘met elkaar en lokaal’ een belangrijk uitgangspunt is. Het is mooi dat we daar nu met al deze partijen invulling aan geven.’

Inspireren en motiveren

Het afgelopen jaar hebben de energie coöperaties in de gemeente Midden-Drenthe de hoofden bij elkaar gestoken om te komen tot een samenwerking. Ze zien grote voordelen en kansen bij het versterken en professionaliseren van de lokale energiecoöperaties, die nu door vrijwilligers wordt vormgegeven. Kees Kuik zegt namens de gezamenlijke energiecoöperaties: ‘De coöperaties organiseren al jaren lokale activiteiten om zo mensen te inspireren en te motiveren om de energievoorziening te verduurzamen. Daarbij worden er lokaal al vele, vaak kleine,  projecten in de dorpen financieel ondersteund. In de gemeente Midden Drenthe wordt jaarlijks door de inwoners ruim 20 miljoen euro uitgegeven aan energie. Daarvan gaat een groot deel van de winst naar buitenlandse energiebedrijven. Dat kan anders als het aan ons ligt. Wij willen duurzame energie lokaal opwekken en laten verbruiken. Dat kan als de inwoners hun energie betrekken bij onze energiemaatschappij Energie VanOns’.

Leefbaarheid

Ger Steenbergen van het Dorpen Overleg Midden Drenthe: ‘Dit convenant gaat over de dagelijkse gang van zaken in Midden Drenthe. Men luistert hier naar elkaar en men gunt elkaar de mond. Vooral als het ingewikkeld wordt. Het is mooi dat verschillende aanvliegroutes voor energieopwekking op deze manier bij  elkaar komen. Om zo samen verder te gaan voor de leefbaarheid in Midden Drenthe.’

2022.01.25 – Herman Roozen – strip convenant Lokaal Eigendom Midden-Drenthe

Het convenant ‘lokaal eigendom’ is ondertekend door de volgende partijen:

Coöperatie Duurzaam Beilen  

Coöperatie Duurzaam Drijber  

Energiecoöperatie De Broekstreek  

Energiecoöperatie Hooghalen  

Vereniging Duurzaam Broekstreek  

Dorpenoverleg Midden-Drenthe  

Gemeente Midden-Drenthe  

============================================

Een zonnige toekomst?  Daverend succes. “Crowdfundingcampagne is volledig gefinancierd. 134 investeerders krijgen nu 3,7% netto rente op jaarbasis”

Dat kon door het kopen van obligaties via ” oneplanetcrowd “. Dat levert schone, lokaal geproduceerde energie op én een mooi rendement!

Statkraft heeft samen met de Energie Coöperatie Hooghalen van zonnepark Hijken Beilen een lokaal initiatief gemaakt.

Daarom heeft Statkraft omwonenden de mogelijkheid gegeven om obligaties te kopen met een aantrekkelijk rendement. Deze obligaties werden uitgegeven in samenwerking met de Energie Coöperatie Hooghalen. Deze obligatieregeling is via een crowdfundingcampagne volledig gefinancierd en is op 3 januari 2022 beëindigd.

Statkraft is volledig klaar met de bouw. Zie tab “Projecten” voor meer informatie.

Voor meer informatie over Statkraft en het initiatief kunt u de website https://www.statkraft.com/nl/over-statkraft/waar-wij-actief-zijn/Nederland/hijken/ bezoeken.

Statkraft is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Europa. Het bedrijf produceert al 125 jaar energie, met name uit waterkracht, wind en zon. In Nederland is Statkraft met een gemotiveerd team meer dan 20 jaar actief; sinds 2016 ontwikkelen ze grootschalige zonneparken.Verdere informatie over Statkraft kunt u vinden door de website https://www.statkraft.nl te bezoeken.

Ontmoet Statkraft
Bron: Statkraft