Missie en visie

Missie

Het ondersteunen en versnellen van de energietransitie in onze directe omgeving. Energietransitie is de omslag in het gebruik van fossiele brandstoffen, naar het gebruik van groene energie. Ook het bevorderen en ondersteunen van energiebesparende maatregelen is een belangrijk onderdeel van onze missie.

Visie

De visie van de Energiecoöperatie Hooghalen is in de volgende vraag samen te vatten: Hoe mooi zou het zijn wanneer wij evenveel energie opwekken als gebruiken in ons dorp? Wij willen samen met onze leden streven naar een energie neutrale omgeving.

Doel

Ons doel is om van Hooghalen en omstreken een duurzamere leefomgeving te maken. Dit willen wij als Coöperatie graag bereiken in samenwerking met de huishoudens, verenigingen en bedrijven in ons dorp. Als lid van E.C. Hooghalen krijgt u inspraak in duurzame projecten en initiatieven.