Over Ons

Wat doe we in het dorp Hooghalen en omgeving?

De Energie Coöperatie Hooghalen (ECH) is een coöperatie die zich richt op het bevorderen van een duurzame energievoorziening. In samenwerkingsverband met burgers, bedrijven en gemeenten zetten we ons in voor opwekking, transport en gebruik van duurzame energie in collectief beheer.
Als u klant wordt via onze coöperatie spaart u, terwijl u een boekje leest onder de lamp of televisie kijkt in een verwarmd huis, ongemerkt mee voor het leefbaar houden van Hooghalen.

De mogelijkheden zijn eindeloos: van het steunen van het dorpshuis ‘t Haoler Hoes tot voorzieningen opdat ouderen in Hooghalen comfortabel kunnen blijven wonen. Allerlei opties zijn mogelijk zolang zij maar vallen binnen het kader van duurzaamheid en leefbaarheid.

Wat zijn de doelen?

Ons doel is om van Hooghalen en omstreken een duurzamere leefomgeving te maken. Dit willen wij als coöperatie graag bereiken in samenwerkingsverband met huishoudens, verenigingen en bedrijven in ons dorp maar ook met diverse instanties, door ons in te zetten voor opwekking, transport en gebruik van duurzame energie in collectief beheer.

Als lid van de ECH krijgt u inspraak in duurzame projecten en initiatieven. Hierdoor kunt u een bijdrage leveren door het ondersteunen en versnellen van de energietransitie in onze directe omgeving.
Door gebruik te maken van groene energie kan een afname van de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen, mede met het oog op het broeikaseffect en de klimaatverandering, gerealiseerd worden met concrete projecten zoals het plaatsen van zonnepanelen op daken of participeren in de aanleg van een zonnepark in de buurt.
Zo laten we zien dat duurzame energie de toekomst heeft tegen concurrerende tarieven.

Hoe zit de toekomst eruit?

Energietransitie is de omslag in het gebruik van fossiele brandstoffen, naar het gebruik van groene energie. Ook het bevorderen en ondersteunen van energiebesparende maatregelen is een belangrijk onderdeel van onze missie. Door de inzet van energiecoaches kan advies worden gegeven aan mensen over mogelijkheden van energiebesparing. De Energiecoach bezoekt woningen en kijkt naar het energiegebruik. Is de woning goed geïsoleerd? Welke verlichting kan zuiniger? De energiecoach geeft naar aanleiding van het bezoek een helder en bruikbaar advies aan de bewoners over gedrag, isolatie en over de installaties in hun woning.

Waarbij kunnen we hulp gebruiken van anderen?

De mogelijkheid geven om obligaties te kopen met een aantrekkelijk rendement voor een lokaal initiatief door een zonnepark aan te leggen.
Meehelpen Hooghalen energie neutraal te worden in 2040.