Privacy beleid

PRIVACY BELEID ENERGIE COÖPERATIE HOOGHALEN

Inleiding

Energie Coöperatie Hooghalen neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met bestuurechd@gmail.com.

Wie is Energie Coöperatie Hooghalen?

Energie Coöperatie Hooghalen is de coöperatie Energie Coöperatie Hooghalen Duurzaam U.A., kantoorhoudende te (9414VK) Hooghalen aan Boermarkeweg 19, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63659816.

Energie Coöperatie Hooghalen is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Energie Coöperatie Hooghalen de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Energie Coöperatie Hooghalen uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Energie Coöperatie Hooghalen persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Energie Coöperatie Hooghalen voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Energie Coöperatie Hooghalen worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW (Naam, Adres, Woonplaats) – gegevens, E-mail adres, Telefoonnummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW– gegevens, E-mail adres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: E-mail adres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinden te bereiken
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, E-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinden te bereiken
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Energie Coöperatie Hooghalen heeft gegevens over u in bezit, omdat u gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Energie Coöperatie Hooghalen gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn Energie VanOns (voorheen energie leverancier Noordelijk Lokaal Duurzaam).

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij de Energie Coöperatie Hooghalen over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Energie Coöperatie Hooghalen. U kunt verzoeken dat Energie Coöperatie Hooghalen uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Energie Coöperatie Hooghalen te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Energie Coöperatie Hooghalen of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U hebt het recht uw persoonsgegevens van Energie Coöperatie Hooghalen te verkrijgen.

Energie Coöperatie Hooghalen zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Energie Coöperatie Hooghalen u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Energie Coöperatie Hooghalen

Een verzoek kan verstuurd worden naar bestuurechd@gmail.com. Energie Coöperatie Hooghalen zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Energie Coöperatie Hooghalen een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Energie Coöperatie Hooghalen uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Energie Coöperatie Hooghalen verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Energie Coöperatie Hooghalen  gebruikt  uitsluitend functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Energie Coöperatie Hooghalen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klanten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Energie Coöperatie Hooghalen uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar bestuurechd@gmail.com. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.