Projecten

Bekijk onderstaand het project Zonnepark Hijken waar de Energie Coöperatie Hooghalen aan meewerkt.

Zonnepark Hijken is in bedrijf. De onderstaande luchtfoto geeft de situatie in het noordelijk plangebied weer.

Bron: Statkraft

Onderstaand zijn een aantal foto’s afgebeeld die de status van zonnepark Hijken weergegeven.

11 april 2024 – De bloemen staan er weer prachtig bij!

12 november 2023 – Zonnepark Hijken Noordzijde – Deze locatie is nu beveiligd met de PID 360…..
(ter voorkoming van ongewenst bezoek)

12-11-2023 – Op de achtergrond is station Beilen van TenneT en Enexis Netbeheer te zien.

12 november 2023 – Een overzicht van de bloemenrand rondom het zonnepark. Vele insecten zijn er blij mee.

12 november 2023 – De bomen aan de noordkant van het zuidelijke gedeelte van het zonnepark zijn al flink gegroeid.

12 november 2023 – De bladeren van deze jonge bomen beginnen hun bladeren te verliezen.

12 november 2023 – Volgend jaar zal deze bloemenrand weer mooi gaan bloeien.

12 november 2023 – Zonnepark Hijken Zuidzijde – Waarschuwingsbord dat deze locatie nu beveiligd met diverse functies om niet geautoriseerd bezoek te weerhouden om op de locatie te komen.
12 november 2023 – Stroom uit duurzame bron vloeit boven het gangpad door de 110kV draden, met een net woord de geleiders, welke de dingen zijn waar het in een hoogspanningsverbinding om gaat.

20 augustus 2023 Bloemenrand met bijenkasten geplaatst nabij het hekwerk

12 augustus 2023 Bloemenrand waarbij volop voedsel te vinden is voor insecten.

12 augustus 2023 Bloemenrand met zonnebloemen mooi in bloei

4 juli 2023 – Grazende schapen onder de 110kV hoogspanningsgeleiders

Tijdlijn van de bouwperiode is onderstaand weergegeven.

Op 3 augustus 2021 is het eerste zonnepaneel symbolisch neergelegd door vertegenwoordigers van de gemeente Midden-Drenthe, Statkraft en Energie Coöperatie Hooghalen. Het paneel wordt vastgezet met behulp van een momentsleutel en heeft de afmetingen van ongeveer 2m x 1m. Het vermogen van dit paneel is 410 Wp. Er worden ongeveer 38000 van deze zonnepanelen geïnstalleerd.

Zonnepark De Lotten gaat 4300 huishoudens voorzien van duurzame energie!

Statkraft (voorheen Solarcentury) heeft aangeboden om de buurtvereniging Halerbrug zelf duurzame energie te laten opwekken door middel van een eigen zonnepanelen installatie op het gebouw van de IJsbaan ’t Sietsenveen. Statkraft sponsort hiermee lokale kleinschalige duurzame energieprojecten. Deze PV-installatie bestaat uit 14 zonnepanelen en is op 4 juni 2021 geïnstalleerd, zie onderstaande foto.

Achterzijde gebouw IJsbaan ’t Sietsenveen (Auteursrecht foto “Statkraft”)
Informatiebord leveranciers zonnepark Hijken
Informatiebord leveranciers Zonnepark Hijken

Rondom Beilen, Hijken en Hooghalen staan informatieborden opgesteld om leveranciers de weg te wijzen naar de bouwlocaties van Zonnepark Hijken.

Straatnaambord De Lotten op T-splitsing Oranjekanaal Z.Z.

Verkeer, voor leveranciers van bouwmaterialen Zonnepark Hijken wordt vanaf Eursing naar De Lotten geleid zodat op deze smalle weg een soort eenrichtingsverkeer ontstaat. Zodra de materialen zijn afgeleverd worden ze over De Lotten richting Hijken verder via Beilen naar de A28 geleid.

Op het noordelijke en zuidelijke plangebied worden zonnepanelen geplaatst.

Akker noordelijk plangebied zonnepark Hijken met rechts Oranjekanaal Z.Z.

Aanvang werkzaamheden akker noordelijk plangebied zonnepark Hijken

17 juni 2021. Op het noordelijk plangebied is een begin gemaakt met het installeren van schroefpalen voor ondersteuning van de zonnepanelen.

Vorderingen installatie van frames waarop de zonnepanelen komen te rusten

2 juli 2021. Op het noordelijke plangebied zitten de schroefpalen in de grond en worden de frames voor ondersteuning van de zonnepanelen gemonteerd.

Op het zuidelijke plangebied staan nu bouwketen opgesteld en ook op deze akker worden zonnepanelen geplaatst.

Tijdelijke bouwketen t.b.v. werklieden Zonnepark Hijken

De tijdelijke bouwketen staan nabij het afleverstation, die wanneer het zonnepark Hijken in productie gaat, de lokaal opgewekte duurzame energie naar hoogspanningsstation Beilen stuurt. Zie onderstaande foto’s.

Afleverstation
Hoogspanningsstation Beilen
De jonge bomen aan de noordzijde van het zuidelijke plangebied groeien al flink door!
In de toekomst zal er meer groene stroom (elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen) door de draden van de hoogspanningsmasten vloeien!
2 juli 2021. Onder de hoogspanningsmasten komen geen zonnepanelen. Voor veiligheidsredenen is de toegang onder de draden geblokkeerd door tijdelijke hekken.
2 juli 2021. Op het zuidelijke plangebied worden de schroefpalen met een speciale machine de grond in geboord.