Projecten

Bekijk onderstaand alle projecten waar we op dit moment mee bezig zijn.

    • Energieneutraal Hooghalen

      Welke energiebesparende maatregelen kunnen worden genomen in het Drentse dorp Hooghalen? En wat is er voor de resterende vraag van energie mogelijk als het om het opwekken van duurzame energie gaat? De Energie Coöperatie Hooghalen wil samen met de dorpsbewoners meerdere scenario’s uitwerken door …Lees verder
    • Zonnepark Hijken

      De lokale Energie Coöperatie Hooghalen en zonnepark ontwikkelaar Solarcentury hebben de handen ineen geslagen om de regio Midden-Drenthe te verduurzamen door middel van zonne-energie. De twee partijen hebben een plan om een zonnepark te ontwikkelen in het buitengebied van Hijken naast de A28. De …Lees verder