Energie Coöperatie Hooghalen en Solarcentury organiseren informatieavond zonnepark Hijken

De lokale Energie Coöperatie Hooghalen en zonnepark ontwikkelaar Solarcentury organiseren op 17 januari a.s. een inloopavond over zonnepark Hijken in de Dorpshoeve in Hijken. De inloopavond is bedoeld om omwonenden en belangstellenden te informeren over de plannen voor het zonnepark. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de energiecoöperatie en Solarcentury die vertegenwoordigd zullen zijn die avond.

Solarcentury en de Energie Coöperatie Hooghalen willen graag met de omgeving in gesprek over de plannen voor zonnepark Hijken. Daarom hebben zij een inloopavond georganiseerd op 17 januari a.s. bij de Dorpshoeve in Hijken. Omwonenden en andere geïnteresseerden zijn daar welkom vanaf 19:00 – 21:00 uur. Tijdens de avond zullen de Energie Coöperatie Hooghalen en Solarcentury aanwezig zijn om informatie te geven over o.a. de locatie van het zonnepark, de participatiemogelijkheden en de procedure.

Beide partijen willen van het zonnepark graag een lokaal initiatief maken. Daarom kunnen mensen uit de gemeente Midden-Drenthe meedoen in het zonnepark door een stukje zonnepark te kopen in de vorm van één of meerdere obligaties met een aantrekkelijk rendement. Tijdens de avond zal hier meer informatie over beschikbaar zijn en zijn bestuursleden van de coöperatie en medewerkers van Solarcentury aanwezig om vragen te beantwoorden.

Het zonnepark zal ongeveer 21 hectare groot worden en bestaan uit twee delen. Het noordelijke deel grenst aan het Oranjekanaal en de A28. Het zuidelijke deel grenst ook aan de A28, maar ligt ter hoogte van het hoogspanningstransformatorstation van TenneT. Het zonnepark zal landschappelijk worden ingepast. 1/3 van de ruimte van het gebied zal worden bedekt met panelen, de rest van de ruimte kan gebruikt worden voor flora en fauna.

Het totale zonnepark zal bestaan uit circa 47.000 zonnepanelen die een gezamenlijk vermogen hebben van 13MW en jaarlijks schone stroom leveren voor 3.250 huishoudens.

Voor meer informatie over het Solarcentury en het initiatief kunt u de website www.solarcentury.com/plangebied-zonnepark-hijken bezoeken.